868 NIR (NEAR INFRARED) MOISTURE SENSOR

זהו חיישן לחות בעל צלחת דגימות גדולה מסתובבת לניתוח לחות מהיר של חומר גלמי ולא הומוגני. פילטרים ואלגוריתמים שולבו בחיישן על מנת לייעל את הביצועים תחת
תנאים תובעניים בענף הייצור. חיישן 868 משלב בתוכו את האופטיקה של מכשירי IR-3000 ו-
אלקטרוניקה המספקת דיוק ורזולוציה מצויינים ללא תחרות בביצועים, ביציבות,
אמינות, יכולת תחזוקה ועלות .