BA210 Red SP

עם מיקרוסקופ BA210RED מוטיק מגדירה סטנדרט חדש של ביצועים באמצעות שיפורים הן בתכונות האופטיות והן המכניות לרמת הסטודנט תוך שמירה על מחיר אטרקטיבי ועמידות לאורך זמן.

המיקרוסקופ מיועד למגוון יישומים ביולוגיים, קל וידידותי למשתמש.

למיקרוסקופ חמש שנות אחריות על החלקים האופטיים.

ניתן לשדרג את המיקרוסקופ ע”י הוספה של שיטות תאורה שונות – שדה חשוך (Darkfield) או קיטוב בעזרת phase בקלות ובמהירות.