מתאם מבחנות - האביזר המשלים מבית VIAVI למדידות נוזליות

מתאם מבחנות – האביזר המשלים מבית VIAVI למדידות נוזליות – מתוכנן למדידה דרך צדדי מבחנת הזכוכית, אשר מבחינה אופטית יותר עקביים, כך שהמדידות תעשנה מהימנות והדירות יותר מבעבר.
עם האביזר מגיעים גם סטנדרטיים לכיול ו100 מבחנות זכוכית מתאימות עם פקק טפלון.