At-line 858- NIR Moisture Sensor

חיישן הלחות 858 הוא חיישן לחות עבור דוגמאות קטנות ואטומות.
גדלים עיצוב המדגם מאפשר גם להשתמש בצלחת פטרי פשוטה. הדיגום במכשיר נעשה
מתחתית הדוגמה באמצעות חלון זכוכית בכדי למנוע אובדן לחות
במהלך הבדיקות. פילטרים ואלגוריתמים שולבו בחיישן לצורך אופטימיזציה
בביצועים בתנאים התובעניים בענף הייצור.