DINO-LITE PH-F1 SET- מקור אור חיצוני לסטריוסקופ או מיקרוסקופ

Dino-Lite PH-F1 SET מקור אור חיצוני לסטריוסקופ או מיקרוסקופ דינו-לייט.
זאת מערכת תאורת LED לבנה, המורכבת ממקור אור ומזוג מחושים של סיבים אופטיים להולכת האור.  מעטפת המתכת של קופסאת מקור האור יוצרת פריקה אלקטרוסטטית בטוחה ובעלת כפתור בקרה לשליטה בעוצמת התאורה. ניתן לכוונן בקלות את מוליכי האור הגמישים (מחושים)  כדי לספק את זווית התאורה הטובה ביותר לדגימה וזאת מבלי לגרום לשינוי בטמפרטורה.