Dolomite’s Pressure Pump - משאבות לחץ

משאבות הלחץ של Dolomite Microfluidics משמשות להזרמת תרחיפי תאים, תרחיפי בידים ושמן לתוך צ’יפים מיקרופלואידים ע”מ לייצר טיפות. הן מציעות זרם חלק במיוחד (חיוני עבור פיזור גודל אחיד של טיפות) בהספק החל מ0.07 מיקרוליטרדקה ועד 10 מ”לדקה בלחץ של עד 10bar.

המשאבות בעלות תאימות ביולוגית, מדויקות ומציעות בקרה אוטומטית של קצב זרימה בשילוב עם חיישני הזרימה האיכותיים של Dolomite Microfluidics.