NANOPHOX CS- Photon cross-correlation sensor

מכשיר חדשני מבית SympaTec המיועד לאנליזת חלקיקים בתחום הננומטרים ללא צורך במהילת הדוגמה.

מכשיר הNANOPHOX CS מבוסס על שדרוג טכנולוגי של dynamic light scattering (DLS) לפטנט Polarization-separated backscatter.
המכשיר מאפשר מדידה של חלקיקים בגדלים בין 0.5 ננו מטר עד 10,000 ננו מטר. המדידה איננה תלויה בריכוז ומתאפשרת בטווח טמפרטורות רחב הנע בין 0 ל90 מעלות צלזיוס.
הטכנולוגיה מאפשרת לבצע חישוב מדוייק לפיזור גודל חלקיקים בדגימה מסויימת בזכות היכולת להתעלם מאפקטי הפיזור השונים ללא כל צורך במיהול החומר.
היכולת לבצע התאמה של שלושה מימדים לפיזור החלקיקים, מקטינה את טווח הטעות ונותנת מדידות מדוייקות גם בעבור חומרים צבועים או בעלי רמת ריכוז גבוהה.

המדידה במכשיר הינה אוטומטית. לפני כל מדידה עוצמת הלייזר מתכווננת באופן אוטומטי לקיווטה בה נמצא החומר. הקיווטה ממוקמת באמצעות התוכנה באופן הנכון ביותר אל מול הלייזר בהתאם לחומר הנבחן.
הפלט המתקבל לאחר המדידה ניתן לבחירה בידי הנסיין ויכול להתקבל כגרף, דיאגרמה או כל תצורת הצגה אחרת.
לאור היכולות המגוונות של המכשיר, ללא תלות בין אם החלקיקים מיוצבים באמצעות מטענים חשמליים, פולימרים או סורפקטנטים שונים, ה-NANOPHOX מספק מידע אמין על התנהגות ומצב הצבירה של החומר. לפיכך, נפתחות הזדמנויות חדשות לאפיון ובחינת חומרים בתחומים שלא התאפשרו קודם לכן, כגון אינטראקציות בין חלקיקים ובחינת שינויים בצמיגות באופן דינמי.