Process Guardian™- Raman Spectrometer

ספקטרומטר בטכנולוגיית Raman מספק מדידות ברזולוציה גבוהה ומאפשר בקרה של תהליכים בזמן אמת.
במכשיר זה עוצמת איסוף פוטונים משופרת, כך ניתן להשיג SNR גבוה יותר הגורם למגבלות זיהוי פחותות וזאת מבלי להתפשר על רזולוציה ספקטרלית. באמצעות הטכנולוגיה, מתקבל דיוק גבוה הן בצירי X והן בצירי Y והדבר הופך את משימות המידול הכימומטריות הקשות ביותר לניתנות להשגה.

פרטים טכנים:
אורך גל הלייזר: 785 ננו מטר
טווח ספקטרום: 200 ס”מ-1 – 3300 ס”מ-1
מימדי המכשיר: 19.5X44.6X62.6 ס”מ
משקל: 15 ק”ג