SMZ-171-TLED- Stereo microscope

מיקרוסקופ סטראו גמיש למחקר מתקדם בביורפואה ובבקרות איכות תעשתייות.
המערכת האופטית מאפשרת תצוגת תלת מימד מרשימה בזום נהדר של 6.7:1 בתחום הגדלה של 7.5X-50X כסטנדרט.
ניתן לשלוט בקלות בשיקוף התמונה באמצעות כפתור click-stop המאפשר דיוק בתחום ההגדלה.
כמו כן, ניתן לחבר מצלמה שתאפר לצפות בדוגמאות הסטראו-סקופ באמצעות תוכנה.