Cambridge Viscosity

Cambridge Viscosity נוסדה עם מטרת על אחת – לפתח ולשווק את מדי הצמיגות הטובים ביותר בעולם – ומשקיעה בכך את מרצה כבר קרוב ל25 שנים. עם הקמתה ב1984 תחת השם Cambridge Applied Systems, סקרה החברה את מבחר מדי הצמיגות בשוק ומצאה אותם לוקים בחסר במדדי הדיוק, האמינות וההדירות. בעזרת טכנולוגיית החיישן המבוססת אלקטרומגנטיות אשר קובעה בפטנט, Cambridge Viscosity מציעה מספר קווים של מדי צמיגות המהווים את חוד החנית בתחומם כיום.

לאתר הספק