Dolomite Bio

Dolomite Bio יוצרים מוצרים חדשניים למחקר מתקדם ברמת התא הבודד כולל מערכת RNA-Seq ומערכת μEncapsulator. על ידי אנקפסולציית תאים בודדים בטיפות, המוצרים שלנו מאפשרים ניתוח מהיר של אלפי או מיליוני תאים בודדים והתוצרים הביולוגיים שלהם.

היתרונות העיקריים של מערכות Dolomite Bio:

גמישות: המערכות מאפשרות שליטה מלאה בלחצים, בקצב זרימה ובטמפרטורות.
תואמות למגוון יישומים: אינן מוגבלות לפרוטוקול ספציפי.
מערכות מוגמרות וידידותיות במיוחד למשתמש.
דיוק וחזרתיות גבוהים.

 

לאתר הספק