Premex-Reactor

Premex-reactor מפתחת ומייצרת אוטוקלאבים בלחץ גבוה וסטיררים מגנטיים עם בקרות מרובות עבור תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה, נפט ועוד ברחבי העולם.
עבור Premex, הלקוחות באים בעדיפות עליונה. בעבודה צמודה עם צוות הפיתוח והלקוח יחדיו על האוטוקלאבים, יתאימו וידייקו את הריאקטורים במיוחד לצרכיי המשתמש.
עם סדרת T-Line, המודלים השולחניים, מציגה החברה מחשבה מעמיקה בצרכי המשתמש, ולא משאירים בעיות ללא מענה. היתרון המובהק של המודלים השולחניים הינו היכולת להחליף ריאקטורים בנפחים שונים ע”ג אותו הבסיס.
כפי שניתן לצפות מיצרן מוערך של ריאקטורים כמו Premex וחברה איכותית כמו אינר-טק, אנו מציעים תמיכת מומחים מרגע תחילת פיתוח הפרוייקט ועד למוצר המוגמר. ניתן לבחור את אחד המודלים הבסיסיים או שניתן ליצור פתרון אישי משלך עבור הכור.

לאתר הספק