Syrris

Syrris היא מובילה עולמית בכימיה בזרימה, כימיה מנתית, ופתרונות לגימלון. מוצרי Syrris משמשים במעבדות ברחבי העולם עבור יישומים שונים הכוללים פיתוח תהליכים, מחקר, תגובות קלורימטריות, גיבוש וגימלון תהליכים מנתיים ובזרימה.

לאתר הספק