Technobis Crystallization Systems

Technobis Crystallization Systems הינה אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום חקר מצב הצבירה המוצק, פיתוח תהליכים ופורמולציה.

משנת 2005, פותחו והותקנו על ידי החברה פלטפורמות שונות במעבדות פרמצבטיות שונות, הקשורות בהאצת תהליך המחקר בנושא התגבשות חומרים. בזכות מכשור החברה, קהילה גדולה של מדענים לקחה חלק בפיתוח מואץ של תרופות חדשות.
בנוסף, ליישום הפארמצבטי, בשנים האחרונות, פותחו יישומים חדשים בתחומים נוספים ביניהם: מחקרים אגרוכימיים, כימיקלים עדינים, צבאיים ו(ביו) דלקים. כל אלו, מתמקדים בהבנת החשיבות של חקר קריסטליזציה והצורך להשקיע בו.

החברה מציעה שלושה מכשירים עיקריים:
ה-CrystalBreeder™ הוא המגבש הראשון המיועד הן לפיתוח והן לגילוי. מכשיר זה מבצע מבחני סינון התגבשות מלאים עם דגימה בגודל של 1 מ”ג.
ה-Crystal16® הינו כלי המספק פתרונות לקביעת מסיסות, הבנת מצב החומר המוצק ופיתוח תהליכים כמו: מחקרי התגבשות בתפוקה בינונית בקנה מידה של 1 מ”ל.
על מנת לבצע 8 ניסויים בלתי תלויים, מכשיר ה-Crystalline™ מאפשר נפח עבודה של 5 מ”ל לניסויים במצב מוצק, פיתוח תהליכים ומחקרי פורמולציה שונים.

לאתר הספק