Thermo-Fisher Scientific

מעבדות אנליטיות, מחקר וייצור ברחבי העולם מסתמכות על מוצריהם עבור בדיקות איכותיות וכמותיות מהירות ויעילות. מוצריהם החדשניים מתהדרים במערכות הפעלה ידידותיות למשתמש ומשרתים מגוון רב של שווקים תעשייתיים, סביבתיים, בריאות ואקדמיה. אנו מקדמים היצע מכשירים מובילים בתחומם בזיהוי חומרים בטכנולוגיות FTIR, NIR ו- Raman spectroscopy.

לאתר הספק