Vibra

מותג Vibra – מודדים את העתיד

המשקלים והמאזניים המדויקים במיוחד של חברת Shinko Denshi נמצאים בשימוש בכל תחום אפשרי, החל בפארמה, מחקר, מוסדות אקדמיים, מפעלים כימיים וכלה באיזורי סיכון ומונעי פיצוצים. חברת Shinko Denshi מציבה רף חדש ללקוחותיה על ידי טכנולוגיות מדידה ושקילה מתקדמות ואיכות חסרת פשרות.

לאתר הספק