Zeiss

Carl Zeiss, הקיימת יותר מ150 שנים, ממשיכה את המסורת ארוכת השנים של שימוש בהבנה מעמיקה של טבעו הגלי של האור על מנת ליצור רכיבים ופתרונות חדשניים להעלאת איכות מוצריהם. מייצרים מערכות אופטיקה באיכות הגבוהה ביותר, בנייה מותאמת לעבודה רבת שנים בסביבות ייצור מאתגרות ואנליזה מהירה. ניתן למצוא את רכיבי האופטיקה של Carl Zeiss החל בלוויינים המרחפים בחלל, דרך מיקרוסקופי אלקטרונים ועד לחנות האופטיקה הקרובה לביתכם.

לאתר הספק