פרמצבטיקה

מוצרים המקושרים לתעשיית הבריאות והתרופות. מתאפיינים בדיוק גבוה, סטיית תקן נמוכה ואיכות ללא פשרות, כמתבקש בתעשיית התרופות. מתאימים לתקנים