תעשיית המזון

מוצרים המתאימים לתעשיית המזון. מתאפיינים בבטיחות שימוש במזון, מותאמים במיוחד לסביבה ואינם יוצרים טעמי לוואי כמו גם עבודה בתפוקה גבוהה ואיכותית.