Asia Flow Chemistry System

הפעלה אלקטרוכימית של ריאגנטים כימיים מאפשרת סלקטיביות וטרנספורמציות אשר לא ניתנות לביצוע בטכניקות אחרות; מערכת “אסיה” לאלקטרוכימיה בזרימה מבית Syrris היא רק אחת ממגוון הקונפיגורציות האפשריות במערכות הרב-תכליתיות והגמישות ממשפחת אסיה.

תאי הזרימה הייחודיים של מערכות “אסיה” יכולים להכיל מגוון רחב של אלקטרודות, המורכבות ללא צורך בכלים כלל, ומשתמשים יכולים להפעיל את המערכת במצב זרם קבוע (גלוונוסטטי) או במצב מתח קבוע (פוטנציוסטטי) בכדי לבצע תגובות חמצון וחיזור.

המערכות הידידותיות למשתמש מכילות את כל מרכיבי מערכת הזרימה החיוניים. כל המערכות ב”אסיה” בנויות כך שהן ניתנות לשדרוג והרחבה בצורה קלה למודולים נוספים בהתאם לשינוי הצרכים של המשתמש או הגדלת התפוקה.

מגוון מערכות “אסיה” – הבסיסיות והמתקדמות, מתאימות לדרישות ותקציבים שונים, וכוללות את משאבת המזרק אסיה כמודול מרכזי.