מיקרוסקופ מקטב Panthera TEC POL

רמה חדשה של מיקרוסקופים מקטבים לצפייה בדוגמאות בעלות קיטוב: גבישים, סלעים, מתכות, קרמיקות, פולימרים, עץ ועוד.
סדרת Panthera TEC POL מבית Motic – בינוקולורים או טרינוקולרים  – עם סט אובייקטיבים אכרומטי Plan UC ושדה ראייה של 22 מ”מ.
למיקרוסקופים נורות הלוגן 30W או לד 3W הניתנות להחלפה כחלק ממערך מלא של תאורת Full Koehler.
מערכת Motic LightTracer עם פונציית זכרון, מצב חסכון באנרגיה ובקרת משוב LED מאפשרת אופטימיזציה של תהליך העבודה.