Atlas HD - מערכת ריאקטורים אוטומטית

הAtlas HD הינה משפחה של מערכות ריאקטורים אוטומטיים מבית Syrris היכולים להכיל מגוון רחב של ריאקטורים מ50 מ”ל ועד 5 ליטרים על בסיס אותה מסגרת.

בעזרת מערכת זו תוכלו לבצע תהליכים כימיים במהירות, עם אופציית גמלון, בעזרת פרוטוקולים אוטומטיים ובקרת שליטה מתקדמת (ניטור ותיקון pH, הזרמת ריאגנטים ועוד).

למערכת מגוון ריאקטורים בעלי דפנות כפולות או משולשות, בלחץ גבוה, במשרעת טמפרטורות רחב (90°-250°-), בצמיגויות שונות ואף מערכות קלורימטריות וקריוגניות.

בתוך המערכת משולבת תוכנת מחשב המאפשרת הכנת מתכונים כימיים לניטור ושליטה מירביים.