NANOPHOX - אפיון גודל ויציבות של ננו-חלקיקים בתמיסות שקופות עד אטומות

אפיון גודל ויציבות של ננו-חלקיקים בתמיסות שקופות עד אטומות המבוסס על פיזור אור דינמי בטווח שבין 0.5nm – 10,000nm.

מתחת ל- 1µm, כאשר מדידת חלקיקים בשיטת דיפרקציית לייזר אינה אפשרית יותר, NANOPHOX מבית SympaTec, המתמחים בגודל חלקיקים, מכניס את טכנולוגיית PCCS לפעולה, דבר המאפשר רזולוציה גבוהה בניתוח גודל חלקיקים בתמיסות ואמולסיות מרוכזות מאד בטווח גודל של 0.5nm – 10,000nm עם תהליכי הכנת דוגמא מינימליים.

יישום טכנולוגיית PCCS מאפשר חישובי התפלגות גודל חלקיקים ע”י ביטול אפקט הפיזור הכללי. אמפליטודת פונקציית הPCCS, התלויה בפיזור הכללי, מספקת מדידה ישירה של שינויים בגודל וכמות החלקיקים. כמו כן, מדידות מבדילות בין הצטברות ויצירת משקעים כמו גם התנהגויות ייחודיות כמו יצירת אינטראקציות בין החלקיקים עצמם ושינויים בצמיגות של דוגמאות מרוכזות נהיים אפשריים. NANOPHOX אידיאלי למחקר, פיתוח ואף בקרות איכות בתעשייה. יישומים טיפוסיים מכילים בתוכם אמולסיות ותרחיפי פולימרים, אמולסיות פרמקולוגיות, צבענים ומחקר בננו-חלקיקים ככלל.