SpectroPort- Raman Probe

SpectroPort Raman Probe של חברת Tornado הינו מכשיר דגימה בעל ביצועים גבוהים המיועד לתהליכים מקוונים (in -line Process). המכשיר מיועד לנטר דוגמאות נוזליות במערכת Sartorius AmbrTM או Biostat STR®.עיצובו האופטי קטן ולכן אינו גוזל שטח מעבדתי נרחב. הSpectroPort Raman Prob וה ה HyperFluxTM PRO Plus- שניהם של חברת Tornado, מודדים ומנתחים פרמטרים מרכזיים בתהליך וכן מטבוליטים קריטיים (גלוקוז, גלוטמאט, לקטט ואחרים) מה שהופך אותם לאידאלים כפתרון לניטור תהליכים ביולוגיים ותרביות תאים. מכשור זה יכול לאסוף נתונים באיכות גבוהה על דוגמאות  שונות ומאפשר למשתמשים לייעל את האיכות, התוצרת והדיוק של תהליכים ביולוגיים שונים.