VialTweeter – סונוטרודה להכנת מספר דוגמאות סימולטנית בסוניקציה חיצונית

VialTweeter – סונוטרודה לדגם UP200St להכנת מספר דוגמאות סימולטנית באמצעות סוניקציה חיצונית מבית Hielscher Ultrasonics.

במעבדות לרוב מכינים מספר דוגמאות במקביל על מנת לשמור על הדירות ותנאי הכנה זהים. סונוטרודת הVialTweeter מאפשרת סוניקציה של עד 10 מבחנות במקביל ובאותה העוצמה. בשל עקרון הסוניקציה העקיפה (חיצונית), אין פרוב שקוע בתוך הדוגמא כך שנמנעים לחלוטין זיהום צולב ואובדן של נפח דגימה, ותוצאות הסוניקציה אחידות והדירות.

אין צורך בבקבוקונים או מבחנות ייחודים, שכן הVialTweeter מתאים למגוון רחב של כלים סטנדרטיים – מבחנות אפנדורף, בקבוקונים קטנים ועוד. על מנת לספק גמישות רבה יותר ללקוח, VialPress מאפשרת הצמדה של כלים גדולים יותר למשטח הקדמי של סונוטרודת VialTweeter באמצעות ה VialPress.

יתרונות ה- VialTweeter על קצה המזלג –

  • סוניקציה אינטנסיבית של עד 10 מבחנות אפנדורף בו זמנית ושל 5 בקבוקונים או מבחנות גדולות יותר.
  • סוניקציה עקיפה (חיצונית) בעוצמה גבוהה דרך דופן כלי הדגימה
  • סוניקציה עקיפה (חיצונית) המונעת זיהום צולב ואובדן דגימות
  • ניתן לשחזר תוצאות בקלות הודות לאמפליטודה הניתנת להתאמה ובקרה
  • ניתן לעיקור באוטוקלאב את הסונוטרודה

©www.hielscher.com