Atlas pump - משאבת מזרק

משאבות מזרק רב תכליתיות המכילות פרוטוקולים מתקדמים מבית Syrris, בקרת pH, מינון מבוסס טמפרטורה ודיגום אוטומטי בנפחי זרימה של עד 200 מ”ל לדקה. מושלמות עבור כימאים המחפשים משאבה אחת שתמלא אחר כל צרכיהם הכימיים.

משאבת Atlas הינה מערכת מגוונת, מנתית ודוגמת. היא מאפשרת שני ערוצים נפרדים של זרימה, נתיב זרימה רציף, דיגום מגיבים או תוצרים, בקרה חכמה על pH ומנות תלויות טמפרטורה. היא מכילה שני מזרקים ומספר רב של שסתומים הנשלטים על ידי הפאנל הקדמי של המשאבה, בסיס ריאקטור ה-Atlas או תוכנת מחשב.