Corona Process - מערכת ספקטרומטרית מתקדמת

Corona Process מבית ZEISS הינה אחת ממערכות הספקטרומטריה הבטוחות בשוק הודות לרכיבים איכותיים בשילוב עם מערכות ZEISS ProcessAssist, המאפשרת מדידה נוחה וידידותית למשתמש.

Corona Process מזהירה אותך אם ישנה חריגה מהערכים הקריטיים וישנו צורך בתגובה מיידית.

ההתחשבות האוטומטית בנתוני ותנאי הסביבה מבטיחה תוצאות מדידה מהימנות תמיד – ללא תלות בגובה הדוגמא, טמפרטורה, לחות או רטט. במידת הצורך, ניתן לשלוט אף ברפרנס פנימי.

על מנת להמנע מעיכובים מיותרים, תפקוד הנורה נבדק באופן רציף. במידה והנורה מתקלקלת, נורת הגיבוי נכנסת לפעולה מיידית כך ש Corona Process יכולה להמשיך בתפקידה ללא הפרעה.